Przejdź do treści

20 ciekawostek na temat Biblii i okołobiblijnych

  Chciałam zebrać takie ciekawostki, które nie są jakoś bardzo oczywiste. To, że Biblia jest najczęściej tłumaczoną książką świata to raczej wiadome.

  • Księga Tobiasza jest przykładem… bajki.
  • Na kartach Pisma Świętego pada 365 razy wezwanie „Nie bójcie się”, na każdy dzień w roku.
  • W kanonie hebrajskim są 22 księgi oraz 39, protestanci mają 66 ksiąg wyłączając deuterokanoniczne, katolicy – 73, w kościele koptyjskim jest ich 81.
  • Kiedy wprowadzono podział Biblii na rozdziały?

  Obecny podział Pisma Świętego na rozdziały został wprowadzony w roku 1214 przez Stefana Langtona (1150-1228) kanclerza Uniwersytetu w Paryżu, późniejszego arcybiskupa w Canterbury. Jego prace kontynuował Hugon z Saint-Cher, który do rozdziałów w Nowym Testamencie wprowadził podział na 7 części oznaczonych literami od a do g. Współczesny podział na wersety został wprowadzony do Biblii w XVI wieku przez Santes Pagnino (1470–1541) oraz Roberta Estienne (1503-1559).

  • Jaki jest najkrótszy i najdłuższy werset w Biblii (katolickiej)?

  Najkrótszy pochodzi z Ewangelii św. Jana (11,35): „Jezus zapłakał”. Najdłuższy natomiast występuje w Księdze Estery (8,9): „I zawołano pisarzy królewskich w tym czasie, w trzecim miesiącu, to jest miesiącu Siwan, w dniu dwudziestym trzecim, i napisano według tego wszystkiego, co rozkazał Mardocheusz, do Żydów i do satrapów, i do namiestników, i książąt państw, które [rozciągają się] od Indii aż do Etiopii, to jest do stu dwudziestu siedmiu państw, do poszczególnych państw ich pismem i do poszczególnych ludów w ich języku, i do Żydów ich pismem w ich języku”.

  • Zarówno najdłuższy jak i najkrótszy rozdział występują w Księdze Psalmów są to Psalm 119 (sto siedemdziesiąt sześć wersów) i 117 (dwa wersety): „Alleluja. Chwalcie Pana, wszystkie narody, wysławiajcie Go, wszystkie ludy, bo Jego łaskawość nad nami potężna, a wierność Pańska trwa na wieki”.
  • Najkrótsza księga biblijna to 2 List św. Jana, a najdłuższa to Psalmy.
  • Najczęściej występującym imieniem jest Dawid, pojawia się aż 1118 razy.
  • Pismo Święte zawiera 1189 rozdziałów, 31102 wersety i ponad milion słów, a najczęściej padającym w Biblii jest słowo „Pan”.
  • Świadkowie Jehowy nie obchodzą urodzin, ponieważ jedyne dwa przypadki ich obchodzenia w Biblii zakończyły się morderstwami (chodzi, zapewne, o Jezusa, który umarł na Golgocie i Jana Chrzciciela, który został zamordowany na ostro zakrapianej imprezie przez megalomana, z powodu zazdrosnej baby).
  • Jezus napisał jedną z ksiąg, a dokładniej Mądrość Syracha, jednak w katolicyźmie ze względu na szacunek do imienia Jezusa, nazwano księgę imieniem ojca. Po greckim tekście księgi (Syr 51,30) jest dopisek: „Mądrość Jezusa syna Syracha”.
  • Pierwsze zdanie w Biblii w języku hebrajskim brzmi: „Bereszit bara Elohim et haszamain we et haavec”.
  • Matuzalem, dziadek Noego, żył 969 lat, co czyni go najdłużej żyjącym człowiekiem. Od jego imienia wziął się związek frazeologiczny wiek matuzalemowy.
  • Liczba 666 wymieniona w Apokalipsie św. Jana odnosi się do człowieka, a nie do szatana.
  • Biblia jest hipertekstem.
  • Oto najpopularniejsze sposoby czytania Pisma Świętego: lectio divina, lectio continua, skrutacja.
  • Żeby przeczytać całe Pismo Święte na głos potrzeba ok. 100 godzin.
  • Kiedy w Biblii występuje jakieś słowo dwukrotnie oznacza to stopień najwyższy (wobec człowieka) np. w Pieśni nad pieśniami (4,1): „O jak piękna jesteś, przyjaciółko moja, jakże piękna!” i ewangeliach: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia”. (J 5,24)
  • W Gat był człowiek wielkiego wzrostu, który miał 6 palców u każdej ręki i każdej nogi (2 Sm 21,20).
  • Biblia była pierwszą książką „wykonaną” w 1452 roku przez Johannesa Gutenberga za pomocą druku.

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *