Przejdź do treści

Dzisiaj świętujemy urodziny Osoby, która zmieniła świat

  Dzień 25 grudnia jest datą umowną narodzin Jezusa. Nie zmienia to jednak faktu, że Jego wpływ na losy świata jest ogromny.

  On pokazał jak osoba niewykształcona, urodzona na kompletnym zadupiu [Nazaret nie był wielką metropolią] i, według społeczeństwa, urodzona nie w pełni etycznie [Maryja zaszła w ciąże przed ślubem z Józefem] uratowała ludzkość.

  Nauka przez Niego głoszona, chrześcijaństwo, mówi o miłości do bliźniego [w wymiarze krzyża, miłości agape], przebaczaniu i stawania się lepszą osobą.

  Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!

  Kpł 19, 2

  Natomiast sam Jezus tak mówi w Kazaniu na Górze:

  Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski.

  Mt 5, 43–48

  Wiele osób mówi piękne teorie, a praktyka to ból i rozpacz, jednak On zrealizował te słowa, gdy zawisł na krzyżu, wcześniej prosząc, żeby Jego Ojciec nie poczytał grzechu tym, którzy Go przybili.

  On był zapowiadanym wieki wcześniej Mesjaszem. Liczni prorocy podawali fakty dotyczące Jego życia, które spełniły się co do joty.

  • Miał pochodzić z rodu Dawida [Jer 33, 14–15]
  • Urodzi się w Betlejem [Mi 5, 1]
  • Narodzi się z Dziewicy [Iz 7, 14]
  • Będzie głosił naukę w przypowieściach [Ps 78, 1–2]
  • Wjedzie do Jerozolimy na ośle [Za 9, 9]
  • Zostanie zdradzony przez przyjaciela, który jadł z Nim chleb [Ps 41, 10]
  • Sprzedadzą go za 30 srebrników [Za 11, 12]
  • Przebiją Mu ręce i nogi [Ps 22, 17–18]
  • Napoją Go żółcią i octem [Ps 69, 22]
  • Słońce zaćmi się po Jego śmierci [Am 8, 9]

  Są to tylko niektóre z przepowiedni, które urzeczywistniły się w życiu i śmierci Jezusa.

  Można traktować Go jako nauczyciela, który coś tam sobie kiedyś głosił, albo jako Zbawiciela świata.

  Co wybierasz?

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *