Przejdź do treści

Jak dokończył(a)byś zdanie: „Miłość to…”?

  Zapewne ile ludzi tyle opinii, ale napiszę kilka(dziesiąt) propozycji. Jako że chcę jak najróżnorodniej przedstawić temat, niektóre propozycje będą się wzajemnie wykluczać. Zachęcam do podawania swoich definicji miłości.

  Miłość to pragnienie wiecznego posiadania dobra.

  Miłość to pragnienie najwyższego dobra dla tego kogo się kocha.

  Miłość to intymność, namiętność i zaangażowanie.

  Miłość to zaspokajanie potrzeb fizycznych, psychologicznych i społecznych.

  Miłość to nadzieja na zobaczenie kogoś w niebie.

  Miłość to stawanie się lepszą osobą.

  Miłość to lęk przed tym, że można kogoś stracić.

  Miłość to połączenie dobra, prawdy i piękna.

  Miłość to opium dla mas.

  Miłość to Bóg.

  Miłość to cierpliwość, łaskawość, brak zazdrości, nie szukanie pochwał, brak pychy, pokora.

  Miłość to sztuka codziennego przebaczania.

  Miłość to odnajdywanie piękna w niedoskonałościach.

  Miłość to służba i poświęcenie.

  Miłość to ekstaza, która wypełnia człowieka.

  Miłość to cel wszystkich dróg po jakich porusza się człowiek.

  Miłość to robienie czegoś nawet jeżeli nikt Ci nie zapłaci.

  Miłość to komplementy, pomoc, prezenty, czas poświęcony drugiej osobie i bliskość.

  Miłość to tęsknota za rozmową z kimś.

  Miłość to decyzja bycia z kimś, aż do śmierci.

  Miłość to decyzja żeby odejść lub zostać.

  Miłość to pragnienie poznania najgłębszej istoty człowieka.

  Miłość to powolne i bolesne odsłanianie się przed kimś.

  Miłość to wskazywanie komuś drogi jaką może podążać.

  Miłość to urzeczywistnienie swoich ideałów.

  Miłość to pomaganie w niesieniu krzyża.

  Miłość to dzielenie się tym co w Tobie najpiękniejsze i najgorsze.

  Miłość to proste, codzienne gesty uczynione z wielkim oddaniem.

  Miłość to stan silnych emocji, w swojej intensywności przypominający uzależnienie od środków psychoaktywnych.

  Miłość to pomoc, nawet jeżeli nikt o nią nie prosił.

  Miłość to choroba, na którą każdy kiedyś chorował.

  Miłość to gotowość na cierpienie.

  Miłość to sztuka kompromisów.

  Miłość to głębokie uczucie powiązane z pożądaniem.

  Miłość to niewyczerpane źródło inspiracji.

  Miłość to wolność.

  Miłość to największa siła we wszechświecie.

  Miłość to nauczycielka życia i śmierci.

  Miłość to zwracanie uwagi na rzeczy wcześniej niedostrzegalne.

  Miłość to pierwiastek boskości zapisany w człowieku.

  Miłość to uznanie pewnych rzeczy, wartości za godnych najwyższego poświęcenia.

  Miłość to wymaganie od siebie i innych.

  Miłość to wychodzenie ze swojej strefy komfortu, dla większych celów.

  Miłość to odpowiedzialność.

  Miłość to zachwyt i zobaczenie nowej perspektywy.

  Miłość to skomplikowane.

  Miłość to niezgłębione zjawisko.

  Miłość to jedność dusz i ciał.

  Miłość to dotknięcie czyjejś duszy zanim się dotknie ciała (lub na odwrót).

  Miłość to pomost między niebem a ziemią.

  Miłość to…?

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *