Przejdź do treści

O roli kobiet(y) w życiu mężczyzn(y)

  Przy jego narodzinach były dwie kobiety, przy śmierci też.

  Narodzony z Elżbiety, a poruszony, jeszcze w łonie, przez pozdrowienie Maryi, która pomagała przy porodzie.

  Ścięty na rozkaz Heroda z powodu żony jego brata – Herodiady i jej córki, która spodobała się władcy. Wtedy obiecał, że da jej wszystko o cokolwiek poprosi. Zapytała matki, a ta powiedziała, że chce głowę Jana Chrzciciela. Stało się zgodnie z jej życzeniem i prorok został ścięty.

  Jedno słowo kobiety może kogoś ucieszyć i rozjaśnić największe mroki, ale także zabić.

  Warto też zobaczyć stworzenie kobiety w Księdze Rodzaju.

  Kiedy Bóg mówi o odpowiedniej pomocy dla mężczyzny użyte jest hebrajskie słowo רֶז ֵע. Pojawia się na ono na kartach Biblii Hebrajskiej 21 razy. Na język polski bywa tłumaczone jako „pomoc” lub „pomocnik”. W większości przypadków pojawia się w kontekście pomocy udzielonej przez Boga człowiekowi, np. w psalmie: „nasza pomoc w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię” (Ps 124,8) [1].

  Można zatem zauważyć, że obecność kobiety w świecie jest czymś niebywale istotnym. Ona jest zdolną do niesienia pomocy tam, gdzie wydaje się, że już jest wszystko zniszczone, że nie ma co zbierać.

  Jest odpowiedzialna nie tylko za siebie, ale także za tych, których Bóg postawił na jej drodze.

  Powracając jeszcze na moment do Księgi Rodzaju [2], kiedy Adam budzi się ze snu i widzi Ewę, mówi:

  Ta dopiero jest kością z kości moich i ciałem z ciała mojego. Będzie się nazywała mężatką, gdyż z męża została wzięta [1 Moj 2, 23].

  Niezbyt podoba mi się tłumaczenie całościowe Biblii w tym przekładzie, ale ten konkretny fragment, pokazuje wspólny rdzeń jaki występuje w kontekście słów określających mężczyznę i kobietę. Są oni sobie równi, są partnerami na drodze do świętości.

  Warto dążyć do prawdziwej jedności między nami, nie tylko 8 marca, ale każdego dnia.

  Przypisy:

  [1] Ks. K. Napora SCJ, „Odpowiednia dla niego pomoc”? Kobieta w Rdz 1–2, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wyższe Seminarium Misyjne Księży Sercanów, Sympozjum, Rok XXI 2017, nr 1(32), s. 32–48; 40–41.

  [2] Biblia Warszawska, 1 Księga Mojżeszowa, http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Mojzeszowa/2/23?

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *